ÜNSAL OSKAY - page 20

Ünsal Oskay'ın İle�şim Bilimi'ne katkısıyla
ilgili ne düşünüyorsunuz?
Hocanın Walter Benjamin'in ve Frankfurt
Okulu'nun tanınmasını
sağlayarak, bu
konudaki
önemli
me�nlerin çevirisini
yaparak Türkiye'deki entellektüel, Marksist
kültüre muazzam bir katkısı olmuştur.
Çevirilerinin bir miktar nevi
şahsına
münhasır olduğunu teslim etmek gerekir bu
arada.
Benjamin'in dünyada esasen
seksenlerden i�baren tekrar keşfedildiğini
ve doksanlarla birlikte ciddi bir literatür
oluşmaya başladığını düşünürsek, Hocanın
daha yetmişlerin sonunda Benjamin üzerine
yazıp çizmeye başlamış olması onun
entelektüel kalitesinin göstergesidir. Bir de
tabii ile�şim bilimlerinin Türkiye'deki kurucu
isimlerinden biri olarak, daha başından
i�baren bu disiplinin eleş�rel bir ha�a inşa
edilmesine büyük bir katkısı olmuştur.
Haya�aki duruşunuza ve kişisel gelişiminize
Ünsal Hoca'nın katkısı nasıl oldu?
Benim için tabii ki bu sözünü e�ğim
kuramcıları tanımamda, bizzat teoriyle
ilgilenmemde bir katkısı olmuştur. Ayrıca
Marksist olmak için salt söz konusu külliya�
okumanın yeterli olmadığını, bunun aynı
zamanda tarihle ilgilenmekten, bir tarih
bilincine sahip olmaktan geç�ğini öğrendik
ondan. Bir de tabii ortodoksiye sıkışmamak
için tarihsel maddeciliğin dışındaki farklı
yaklaşımların ve sosyal bilim akımlarının da
katkılarının gözardı edilmemesi gerek�ğini,
tarihin maddeci
kavranışının bunlarla
etkileşim içinde gelişebileceğini anlamamıza
katkıda bulundu. Bir de tersinden, teoriyle
ilgilenmenin siyasal angajman olmadan
eksik kaldığını gördük Hoca sayesinde.
Daha minör düzeyde, yeterlilik öncesinde
kendisine danışmaya gi�ğimde söylediği şey
benim için öğre�ci olmuştur. Köşe yazarları
konusundaki tezimden söz ederken, konuya
i�raz edip, "Köşe yazarları üzerine çalışırken
ne okuyacaksın ki? Bir sürü boktan köşe
yazısı" dedi. Yani tez çalışmasının kendisini
yoğun bir okuma, öğrenme faaliye� için
vesile olarak değerlendirilmesi gerek�ğini
düşünüyordu. Ben de zaten devamında köşe
yazarlığı meselesini Türkiye'de aydınların
dönüşümü ve sol liberalizm çerçevesine
otur�um, ki bu da bambaşka bir okuma
programı çıkar� karşıma.
Yine aynı sohbe�e köşe yazarlarının hazır
kanaatler oluşturarak depoli�tazyonun hem
sonucu hem de etkeni olduğunu ve böylece
neoliberal birey modelinin inşasına katkıda
bulunduklarını anlatmaya başladığımda beni
susturup "sonda söyleyeceğini
başta
söyleme" demiş�. Bu da kulağıma küpe
olmuştur ve her bir konuşma hazırlığımda
hocanın o çatallı sesiyle söylediği bu cümleyi
duyarım.
Bir konuyu geliş�rmenin,
argümanları yapılandırmanın ve elbe�e
akademide olduğu kadar gündelik
sohbetlerde ve siyasal söz alışlarda "hikaye
anla�cılığının" önemini vurgulamış� bence.
Bir de bunca kaynak ve
ilgilendiği, hakim olduğu
konu arasında, herhalde
bir tek kendisinin vakıf
olduğu gizli geçitler
vardı."
- Utku Uraz Aydın
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...38
Powered by FlippingBook